Η  HUMAN STRATEGY ασχολείται με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.  Εχει αναπτύξει πολυδιάστατα συστήματα επιλογής  και αξιολόγησης προσωπικού , ενώ εξειδικεύεται και στην εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού σχεδιάζοντας  και αναπτύσσοντας προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης προσαρμοσμένα στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Η   εποχή της υψηλής τεχνολογίας  και της γνώσης η οποία διανύουμε  χαρακτηρίζεται από την ανάγκη  υψηλού επιπέδου εργατικού δυναμικού γι αυτό και σε κάθε επιχείρηση είναι αναγκαίος ο Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού, ο οποίος πρέπει να συνδέεται άμεσα με το στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης.

Στόχος  της εταιρείας "HUMAN STRATEGY" είναι η  παροχή υπηρεσιών  σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων μέσα από την ανάπτυξη project και το σχεδιασμό συστημάτων  που ενισχύουν τον ορθό προγραμματισμό.

Η Ηuman strategy  έχει σχεδιάσει συστήματα  που βοηθούν στην μελέτη της οργανωσιακής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων και λειτουργούν ως εργαλεία για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας μας που δεν είναι άλλος από την  υλοποίηση  αποτελεσματικών  σχεδίων  διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού κάθε επιχείρησης.

                                              

Αλλές  δραστηριότητες:
Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Μελέτες εργασίας
Κοινωνικές - οικονομοτεχνικές μελέτες
Ανάπτυξη και εμπορία
software
Σχεδιασμός και παραγωγή  multimedia  εφαρμογών
Οργάνωση συνεδρίων , ημερίδων , εκδηλώσεων
Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού
Σύνταξη μελετών - αξιολόγηση επενδύσεων
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.

Ιθώμης 66, Γλυφάδα, τ.κ.165 61, Πειραιάς
Τηλ./ Fax : 210. 96.48.530