Το job finder  είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα αναζήτησης
εργασίας και σύνδεσης με τον επαγγελματικό τομέα.
Ο υποψήφιος έχει την δυνατότητα της ανεύρεσης και επιλογής
της επαγγελματικής θέσης η οποία ανταποκρίνεται στα προσόντα
και τις προσδοκίες του. Παρέχοντας του  έτσι τα εχέγγυα για μια
επιτυχημένη σταδιοδρομία.

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους εργοδότες και στις 
επιχειρήσεις,   που  επιθυμούν να εντάξουν στο δυναμικό τους
τα ικανότερα στελέχη,  να επιλέξουν μέσα από ένα αριθμό 
αξιολογημένων περιπτώσεων.

Η Human Strategy με σεβασμό στα ευαίσθητα προσωπικά 
δεδομένα του υποψηφίου, υπεύθυνα και αποτελεσματικά
παρέχει  υπηρεσίες ολοκληρωμένου επαγγελματικού 
προσανατολισμού και εξεύρεσης εργασίας καθώς και
υπηρεσίες προς εταιρείες για την κάλυψη θέσεων  με ικανά 
στελέχη.